Een woning en/of bedrijfspand kopen? Makelaar Meijer als aankoopmakelaar bespaart ook ú geld!

Bij de verkoop van uw huidige woning en/of bedrijfspand twijfelt u er niet aan dat het verstandiger is een makelaar in de arm te nemen. Maar waarom niet bij de aankoop van uw locatie?

Als koper is het vaak liefde op het eerste gezicht bij een woning of nieuwe bedrijfslocatie. Alleen kunt u daardoor wel eens belangrijke zaken vergeten. Makelaar Meijer heeft als aankoop makelaar geen vlinders in de buik van verliefdheid en heeft geen direct belang bij de koop van uw toekomstige woning of bedrijfspand. Dit zorgt ervoor dat er op een neutrale en objectieve manier wordt gekeken naar uw toekomstige aankoop. Wij vinden het belangrijk dat u op een professionele manier wordt bijgestaan en wordt geadviseerd. 
Daarom Makelaar Meijer!.

Duidelijke afspraken over de kosten

Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Hierin zijn we transparant en duidelijk. Voor de begeleiding van de aankoop uw toekomstige woning berekenen wij 10% van het verschil tussen vraagprijs en de uiteindelijke koopsom, met een minimum van €1250,- en een maximum van €2500,- (bedragen zijn inclusief BTW). De minimumbedragen bij bedrijfsobjecten of gecombineerde woon/bedrijfspanden zijn respectievelijk € 1250,-- en 1950,--. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vrijblijvend oriënterend gesprek

Om uw wensen en onze mogelijkheden op elkaar af te stemmen nodigen wij u graag uit voor een oriënterend gesprek. De kosten van dit eerste gesprek nemen wij natuurlijk voor onze rekening. Na dit gesprek beslist u hoe we het traject in gaan. We maken heldere afspraken en leggen deze schriftelijk vast.

Aan de slag met ons stappenplan

Stap 1: Vaststellen wensen/eisen
Aan de hand van het Wensenformulier Woningen of Bedrijven bepalen we samen aan welke voorwaarden uw nieuwe object moet voldoen.

Stap 2: Bezichtigingen
Als u een nieuwe woning of bedrijfspand heeft gevonden, wordt het tijd voor een nadere kennismaking. We regelen een bezichtigingsafspraak en zullen tijdens de bezichtiging het object kritisch bekijken. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de staat van onderhoud, de aanwezigheid van eventuele gebreken en naar eventuele noodzakelijke reparaties of uit te voeren verbouwingen. Tijdens de bezichtiging wordt het Bezichtigingsformulier Aankoop ingevuld zodat we achteraf samen kunnen bespreken wat we hebben gezien. Vooral bij meerdere bezichtigingen is dit handig.

Stap 3: Extra onderzoek
Als een passende woning of bedrijfspand is gevonden, is het verstandig te overwegen of het nodig is een bouwkundig specialist in te schakelen. Op die manier kan de exacte staat van het pand in kaart worden gebracht. Daarnaast verrichten wij onderzoek voor u om te kijken of er bepaalde juridische beperkingen op het perceel rusten of dat er informatie bekend is waaruit eventuele bodemverontreiniging blijkt.

Stap 4: Onderhandelen
We adviseren u over de beste biedingsstrategie op basis van alle verzamelde informatie. Als taxateur heeft Makelaar Meijer veel ervaring met het bepalen van de juiste waarde en in de NVM database kunnen we zien wat de marktwaarde is van vergelijkbare objecten. Bij het uitbrengen van het bod zullen we u ook adviseren om eventuele ontbindende voorwaarden op te nemen. Denk hierbij aan een financieringsvoorbehoud, negatief bouwadvies of de NVM N-Risk clausule.

Stap 5: Ondertekening van de koopovereenkomst
Als de verkoper het bod heeft geaccepteerd, kan de koopovereenkomst worden opgesteld. We lopen deze samen door om zeker te zijn dat alles klopt. We letten hierbij in het bijzonder op de koopsom, de opleverdatum, de ontbindende voorwaarden en de lijst van zaken die de verkoper achterlaat. Als Alles in orde is ondertekent u de overeenkomst en wordt deze ter verdere afhandeling naar de notaris gezonden.

Stap 6: Taxatie
Meestal is voor de financiering een taxatie van uw woning of bedrijfspand nodig. Hiervoor heeft u altijd een taxatie nodig van een gecertificeerde taxateur. Dit is Makelaar Meijer maar omdat we als aankoopmakelaar voor u bij het onderhandelingsproces betrokken zijn geweest, mogen we dit niet voor u doen. Wel kunnen we helpen met het vinden van een andere gecertificeerde taxateur.

Stap 7: Naar de notaris
Op de dag van de aktepassering maken we vlak voor de overdracht bij de notaris nog een afspraak om de woning of het bedrijfspand nog een keer te inspecteren. Dit om te controleren of deze in de afgesproken staat wordt opgeleverd. Ook noteren we de meterstanden zodat deze goed worden vastgelegd. Daarna volgt de afspraak bij de notaris en tekent u de akte van levering en eventueel de hypotheekakte.

Gefeliciteerd!

Het koopproces is afgerond. Gefeliciteerd! U bent eigenaar van een nieuwe woning of bedrijfspand. Natuurlijk blijft Makelaar Meijer dan ook voor u klaar staan mocht u vragen hebben of van diensten gebruik willen maken.