Bedrijfstaxaties

Makelaar Meijer is lid van sectie NVM Business en taxeert de meest uiteenlopende objecten. Winkels, bedrijfshallen, kantoren, combinaties daarvan of bijzondere objecten als een tankstation of watertoren. Voor het bepalen van de waarde ten behoeve van verkoop, financiering, belasting of voor een ander doel. Daarnaast hebben wij de kennis en ervaring voor het taxeren van portefeuilles met meerdere objecten. We kunnen met onze certificering, kennis, ervaring en kunde van de actuele onroerendgoedmarkt de juiste waarde bepalen. Wilt u een taxatie opgemaakt volgens de richtlijnen van het TMI – Taxatie Management Instituut, ook dan kan Makelaar Meijer u van dienst zijn!

Woonhuistaxaties

Als u een hypotheek aanvraagt, uw woning wilt verkopen, bezwaar wilt maken tegen uw WOZ aanslag of een andere reden heeft om uw woning te laten taxateren, Makelaar Meijer kan voor u diverse taxatiemodellen verzorgen. Of het een normale NVM taxatie of gevalideerd rapport moet zijn, Makelaar Meijer heeft de kennis en ervaring in huis om op een vlotte, gedegen en goed onderbouwde wijze de taxatie van uw woonhuis te verzorgen.

Valideren

Het WEW (uitvoerder van de NHG) heeft vastgesteld dat vanaf 1 januari 2010 een taxatierapport, voor de financiering van een NHG-hypotheek, uitsluitend mag worden geaccepteerd indien deze door een van de door de WEW erkende instituten is ‘gevalideerd’. Valideren betekent in deze context dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door de WEW zijn voorgeschreven. Voorbeelden van validatie instituten zijn NWWI en Taxateurs Unie.

Makelaar Meijer is aangesloten bij beide instituten.

Herbouwwaardetaxaties

Door het afsluiten van een opstalverzekering beschermt u zich tegen de financiële gevolgen van bijvoorbeeld brand, storm of andere calamiteiten. Als een dergelijke calamiteit zich voordoet wilt u er zeker van zijn dat uw verzekeraar de volledige schade dekt. Een herbouwwaardetaxateur kan voor u een inschatting maken van de herbouwwaarde, waarmee u discussie over de verzekerde waarde van uw object voorkomt.

Bij onderverzekering loopt u het risico dat de dekking onvoldoende is. Oververzekering is echter ook niet wenselijk. Als het verzekerde bedrag te hoog is gewaardeerd dan betaalt u mogelijk jarenlang onnodig te veel premie, terwijl het bedrag boven de herbouwwaarde bij calamiteit niet zal worden uitgekeerd.

De taxateurs van Makelaar Meijer kunnen uw onroerend goed op basis van herbouwwaarde taxeren. Onze taxatierapporten zorgen voor een duidelijke, onafhankelijke en transparante waardering met daarbij een heldere toelichting. Het taxatierapport is wettelijk beschermd. Met dit rapport kunt u een Vaste Taxatie Polis volgens Art. 7:960 afsluiten die een aantal jaren lang de juiste waarde verzekert en waarbij in geval van schade de getaxeerde bedragen bindend zijn.

De herbouwwaarde conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek representeert:

Het totale bedrag dat nodig is om gebouwde onroerende zaken, met inbegrip van de aard- en nagelvaste voorzieningen, zowel qua omvang als kwaliteit en constructie in gelijke vorm en architectuur op dezelfde locatie te doen herbouwen, inclusief alle noodzakelijke en gebruikelijke bijkomende kosten.

Waarom een herbouwwaardetaxatie:

  • Er ontstaat geen discussie over de waarde bij een calamiteit
  • U voorkomt onderverzekering
  • U voorkomt een onnodig hoge premie
  • Voor het vaststellen van de herstelpost bij schade
  • U voldoet aan de taxatieverplichting door verzekeraars

Wanneer de geldigheidsduur van uw taxatierapport afloopt, kunt u tegen gereduceerd tarief een hertaxatie laten uitvoeren.

Uiteraard kan Makelaar Meijer herbouwwaardetaxaties uitvoeren in combinatie met taxaties voor andere doeleinden, wat voor u extra gunstige voorwaarden kan betekenen.