Uw woning en/of bedrijfspand verkopen? Dat doe u goed met Makelaar Meijer!

Bij de verkoop van uw huidige woning en/of bedrijfspand komen veel zaken kijken.

Hoe bepaal ik de vraagprijs?
Vraag ik te veel of te weinig?
Welke risico’s loop ik?
Hoe verkoop ik mijn woning zo snel mogelijk?

U kunt dit allemaal zelf uitzoeken en oppakken. Krijgt u echter liever advies van iemand die de kennis en ervaring heeft op de woning- en bedrijfsmarkt en die u deze zorgen uit handen wil nemen, maak dan een afspraak met Makelaar Meijer. Wij zijn op de hoogte van wat er in de markt speelt en we spreken de juiste kanalen aan om een perfecte match tot stand te brengen tussen uw woning of bedrijfspand en de koper.

Vrijblijvend oriënterend gesprek

Om kennis met elkaar te maken en u onze werkwijze te presenteren maken we graag vrijblijvende gesprekken. De kosten van dit eerste gesprek nemen wij natuurlijk voor onze rekening. Na dit gesprek beslist u of en hoe we het traject in gaan. We maken heldere afspraken over kosten en strategie en leggen deze schriftelijk vast.

Aan de slag met ons stappenplan

Stap 1: Vraagprijs bepalen
Voor uw woning of bedrijfspand wilt u een goede prijs vragen. Maar wat is een goede prijs? Makelaar Meijer adviseert u bij het vaststellen van de vraagprijs en doet hiervoor grondig onderzoek.

Stap 2: Publiciteitsplan opstellen
We zetten niet alleen een bord in uw tuin. We doen veel meer dan dat! We bepalen in overleg met u de verkoopstrategie, gebaseerd op onder andere de marktsituatie en het tijdsbestek waarbinnen u uw pand wilt verkopen. De keuze aan publiciteitsmiddelen is uitgebreid. Graag informeren we u hierover in een persoonlijk gesprek.

Stap 3: Woning verkoopgereed maken
De eerste indruk is erg belangrijk. Zorg dat uw woning of bedrijfspand er netjes uitziet. Laat het er ruim uit zien, investeer in een kleine onderhoudsbeurt, repareer kleine mankementen zoals een lekkende kraan en een klemmende deur. Wij adviseren u over eventuele aanpassingen die u zou kunnen doen.

Stap 4: Bezichtigingen
We coordineren en begeleiden de bezichtigingen. Wij zijn de contactpersoon voor potentiële kopers en zij kunnen bij ons terecht met al hun vragen en voor de brochure van de woning of van het bedrijfspand.

Stap 5: Onderhandelingen
Niet in iedereen schuilt een geboren verkoper. Daarom is het fijn dat u dat niet zelf hoeft te doen, maar dat u dat kunt overlaten aan de deskundige medewerkers van Makelaar Meijer. Wij weten van de hoed en de rand en staan u bij met advies. De controle over het onderhandelingsproces verliest u nooit, want uiteindelijk beslist u voor welke prijs u uw pand verkoopt!

Stap 6: Ondertekening van de koopovereenkomst
Samen met de koper spreekt u een verkoopprijs af. Daarnaast maakt u afspraken over andere belangrijke onderdelen van de koopovereenkomst zoals datum van levering, ontbindende voorwaarden of een lijst met roerende zaken –gordijnen, vloerbedekking, verlichting – die al dan niet tegen een bepaalde vergoeding kunnen worden overgenomen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst. Dit hele traject verzorgt Makelaar Meijer voor u!

Stap 7: Naar de notaris
Op de dag van de aktepassering maken we vlak voor de overdracht bij de notaris nog een afspraak bij de woning of uw bedrijfspand om de koper nog een keer in de gelegenheid te stellen het object te inspecteren. Ook noteren we de meterstanden zodat deze goed worden vastgelegd. Daarna volgt de afspraak bij de notaris en tekent u de akte van levering en eventueel de hypotheekakte.

Gefeliciteerd!

Het verkoopproces is afgerond. Gefeliciteerd! U heeft uw woning of bedrijfspand verkocht!

Natuurlijk blijft Makelaar Meijer hierna ook voor u klaar staan mocht u vragen hebben of van andere diensten gebruik willen maken.