Het zijn zaken waar we vaak niet zo direct over nadenken: zaken die moeten gebeuren als je er niet meer bent. Deze zaken zijn wel erg belangrijk. Het leven is namelijk erg onvoorspelbaar. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je woning als het noodlot onverwachts toeslaat?

Je woning gaat naar je erfgenamen

Het is bij wet vastgelegd dat wanneer je komt te overlijden, al je bezittingen naar je erfgenamen gaan. Dit geldt dus ook voor je woning. Als je een partner hebt waarmee je kinderen hebt (en eventueel hun kinderen), zijn dat je eerste erfgenamen. Wanneer je het op een andere manier geregeld wil hebben, zal je dat in een testament moeten laten vastleggen. Wanneer je geen testament hebt, wordt er door de wet bepaald wie je erfgenamen zijn.

Het testament

In een testament kun je verschillende zaken laten opnemen, zoals welke erfgenamen en wat iedereen erfgenaam van je erft. Andere voor jouw belangrijke zaken of wensen kunnen hierin ook worden vastgelegd. Om maar een voorbeeld te noemen: wanneer je twee kinderen hebt en je wilt dat de woning naar de oudste gaat, kan dat in het testament worden verwerkt.

Wat gebeurt er met de hypotheek?

Het kan zijn dat je nog een hypotheek hebt lopen op het huis wat je achterlaat. Je kunt jezelf verzekeren op een manier dat wanneer je komt te overlijden, je hypotheek wordt afbetaald. Dit kan middels een overlijdensrisicoverzekering. Wanneer je niet hierover beschikt, zal de hypotheekverstrekker als eerste contact opnemen met de eerste erfgenaam in verband met de betalingen. Lukt dat niet, zullen zij de lijn van de erfgenamen volgen. Erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard, zijn bij wet verplicht om de hypotheek te betalen. Ook alle andere financiële verplichtingen die daarbij komen kijken, zoals gas, water, licht en belastingen.

Valt het uitruimen van de woning onder een begrafenis verzekering?

Nee, het uitruimen van een woning valt niet onder de dekking van een begrafenis verzekering. Je kunt dit door een dierbare laten regelen of dit door een bedrijf laten doen. De erfgenamen zijn in principe verantwoordelijk voor het ontruimen van de woning en draaien dus ook op voor alle (eventuele) bijkomende kosten. Ook hierbij geldt dat wanneer er geen testament bestaat, de lijn van de erfgenamen wordt gevolgd. Is er wel een testament opgesteld? Dan staat daarin beschreven wie de erfgenamen zijn. Wanneer je erfgenaam zijnde hier niet verantwoordelijk voor wilt zijn, kun je ervoor kiezen om het nalatenschap niet aan te nemen of beneficiair te aanvaarden.